Follow

RT @Waarom2K@twitter.com

@geertwilderspvv@twitter.com twitter.com/frenkie4allll/stat

en schiphol wordt ontzien.
ergo we worden weer met zn allen genaaid zonder het fatsoen om eerst een kusje te geven

🐦🔗: twitter.com/Waarom2K/status/10

Sign in to participate in the conversation
Hackerheaven Social Hub

This is my mastodon instance. There are many like it. This one is mine.