Follow

RT @BartNijman@twitter.com

Ik wil de vrijheid hebben om volstrekt onverschillig te zijn over het klimaat, maar die vrijheid wordt in hoog tempo steeds verder ingeperkt. Ook niet-gelovigen zullen gedwongen hun aflaat moeten betalen aan de dominees van de klimaatreligie.

🐦🔗: twitter.com/BartNijman/status/

Sign in to participate in the conversation
Hackerheaven Social Hub

This is my mastodon instance. There are many like it. This one is mine.