Follow

Beschamend...
RT @SBergsma@twitter.com Ik krijg dit net doorgestuurd vanaf de publieke tribune in de Tweede Kamer. (1!) Man met wordt verwijderd.

🐦🔗: twitter.com/SBergsma/status/10

Sign in to participate in the conversation
Hackerheaven Social Hub

This is my mastodon instance. There are many like it. This one is mine.